Sản phẩm nổi bật

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-260BK – NH-270BK

– KT:600/ 700 x 500 x 150mm – Số mô tơ: 02 x 120W – Lưới lọc 3 lớp – 03 Tốc độ

BẾP GAS MODEL : 317GB

– Bếp 3 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung, 1 lò nhỏ ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin

BẾP GAS MODEL : NH-217GB

– Bếp 2 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin ) – Cảm ứng

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-27W

– KT: 700 x 500 x 150mm – Số mô tơ: 02 x 120W – Điều khiển phím – 03 Tốc độ hút:

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-6002SYP – NH-7002SYP

– KT: 600 x 460mm – Số mô tơ: 02 - Công suất 200W – 02 Tốc độ hút: max

BẾP GAS MODEL : NH-216GB

– Bếp 2 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin ) – Mặt kính

BẾP GAS MODEL : 127GB

– Bếp 2 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin ) – Cảm ứng

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-27SS

– KT: 700 x 500 x 150mm – Số mô tơ: 02 x 120W – Điều khiển phím – 03 Tốc độ hút:

Máy hút mùi MODEL: NH-27BK

- KT: 700 x 500 x 150mm - Số mô tơ: 02 x 120W - Điều khiển phím - 03 Tốc độ hút:

Xem thêm >>

Sản phẩm mới

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-260BK – NH-270BK

– KT:600/ 700 x 500 x 150mm – Số mô tơ: 02 x 120W – Lưới lọc 3 lớp – 03 Tốc độ

BẾP GAS MODEL : 317GB

– Bếp 3 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung, 1 lò nhỏ ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin

BẾP GAS MODEL : NH-217GB

– Bếp 2 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin ) – Cảm ứng

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-27W

– KT: 700 x 500 x 150mm – Số mô tơ: 02 x 120W – Điều khiển phím – 03 Tốc độ hút:

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-6002SYP – NH-7002SYP

– KT: 600 x 460mm – Số mô tơ: 02 - Công suất 200W – 02 Tốc độ hút: max

BẾP GAS MODEL : NH-216GB

– Bếp 2 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin ) – Mặt kính

BẾP GAS MODEL : 127GB

– Bếp 2 lò nấu ( 1 lò to, 1 lò trung ) – Đánh lửa IC tự động ( dùng pin ) – Cảm ứng

MÁY HÚT MÙI MODEL: NH-27SS

– KT: 700 x 500 x 150mm – Số mô tơ: 02 x 120W – Điều khiển phím – 03 Tốc độ hút:

Máy hút mùi MODEL: NH-27BK

- KT: 700 x 500 x 150mm - Số mô tơ: 02 x 120W - Điều khiển phím - 03 Tốc độ hút:

Xem thêm >>